WSZYSTKIE POŻYCZKI I KREDYTY ONLINE


WYPEŁNIJ I WYŚLIJ WNIOSEK
GOTOWE

KREDYTY HIPOTECZNE Z DOPŁATĄ WROCŁAW

Warunki programu Rodzina na Swoim na rok 2012

Centrum kredytowe Wrocław:
 kredyt hipoteczny: „Rodzina na Swoim” to trwający do końca 2012 r. rządowy program dopłat do rat kredytów hipotecznych zaciągniętych na realizację potrzeb mieszkaniowych. Aby kredyt mógł być objęty programem dopłat powinien spełnić kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim musi być udzielony na jeden z poniższych celów: zakup istniejącego albo budowanego domu jednorodzinnego bądź lokalu mieszkalnego, budowę domu, zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu, wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej wnoszony celem nabycia lokalu zasiedlanego po raz pierwszy, adaptację budynku mieszkalnego albo budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość (np. przerobienie strychu lub obiektu gospodarczego na mieszkanie). Dom/mieszkanie może pochodzić zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego, ale musi znajdować się w Polsce. Jego powierzchnia użytkowa nie może być większa niż 140 mkw. (dom) lub 75 mkw. (mieszkanie). Single mogą się starać o pomoc tylko wtedy, gdy mieszkanie ma nie więcej niż 50 mkw. (nie przysługuje im wsparcie w zakupie i budowie domu). Dopłaty wypłacane są maksymalnie przez osiem lat i obejmują połowę powierzchni użytkowej. Kolejnym warunek dotyczy ceny nieruchomości. Cena nabycia lub koszt budowy nie może przekroczyć wartości iloczynu powierzchni użytkowej i maksymalnego wskaźnika kosztu obowiązującego w gminie, w której znajduje się nieruchomość Wskaźnik kosztu podawany jest dla każdego województwa (w rozbiciu na miasta wojewódzkie oraz pozostałe tereny) co kwartał. Dla nieruchomości z rynku pierwotnego wskaźnik ten wynosi 1,0, a z rynku wtórnego – 0,8. O dopłatę do kredytu mogą ubiegać się: małżeństwa, osoby (rodzice lub opiekunowie prawni) samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko, single (z zastrzeżeniem, że wsparcie nie obejmuje budowy i zakupu domu). Single oraz przynajmniej jeden ze współmałżonków mają czas na złożenie wniosku do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 35 lat. Warunek ten nie dotyczy osób samotnie wychowujących potomstwo. W momencie składania podania wszyscy wnioskodawcy nie mogą: być właścicielami ani współwłaścicielami obiektu mieszkalnego, posiadać całościowego lub częściowego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu ani spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, najmować lokalu mieszkalnego. Istnieje wyjątek od tego zakazu: wnioskodawcy w momencie zawierania umowy kredytu zobowiążą się do wypowiedzenia umowy najmu bądź zbycia wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej w ciągu sześciu miesięcy od nabycia domu, mieszkania, prawa objętego rządową dopłatą. Wniosk i o kredyt preferencyjny przyjmuje 17 banków komercyjnych oraz banki spółdzielcze z grupy SGB i BPS, które podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (koordynatorem projektu) umowę w sprawie stosowania dopłat. Każda z instytucji ma swoje procedury udzielania wsparcia (może wymagać innych dokumentów niż reszta) oraz terminy rozpatrywania podań. źródło:www.kredyt-z-doplata.net
Kreator stron internetowych - przetestuj